Onze tools worden door onze klanten gewaardeerd. Zo helpt PV manager om woningcorporaties de prestaties van hun zonne-systemen te monitoren. Veiligheidregio's beheren het energieverbruik van kazernes en ambulanceposten met Energiemanager Online. En basisscholen besparen energie èn houden zicht op de luchtkwaliteit in de lokalen met CO2 manager en Energiemanager Online.

Hieronder een greep uit onze tevreden gebruikers: