Maak de juiste keuze

Vanwege opname in de lumpsum regeling (waarbij scholen eenmalig een bedrag per lokaal kregen voor de aanschaf van CO2 meters) hebben veel scholen het afgelopen jaar CO2 meters aangeschaft. Vaak blijkt de kwaliteit van de meters niet goed en de meeste meters kunnen niet gekoppeld worden met internet. Dat betekent dat de data uit de meters niet of moeilijk beschikbaar is voor betere analyses.

Veel scholen komen daar nu van terug en schaffen alsnog kwalitatief betere meters aan, die gekoppeld kunnen worden om data op een centrale plek te kunnen monitoren. 

Met de CO2 manager maak je de CO2-waarden van de lokalen veel beter inzichtelijk en zorgen de overzichtelijke grafieken en handige tools dat er maatregelen genomen kunnen worden om het ventileren te verbeteren.

Betere prestaties bij lage CO2

Goede ventilatie maakt je slimmer.  

Het belang van lage CO2 niveau's in klaslokaal en kantoor wordt in deze video duidelijk uitgelegd. Gezonde binnenlucht (lage CO2 waardes) zorgen voor betere concentratie en leiden daardoor tot betere resultaten.

Inzicht in het binnenklimaat

Op scholen en kantoren kan op eenvoudige wijze de kwaliteit van de binnenlucht worden gemeten door CO2 meters. Door ook de temperatuur te meten, kunnen deze gegevens ondersteunen bij slim ventileren (goed ventileren zonder de stookkosten te verhogen).

 

We leveren CO2 meters (AirTeq Touch Pro WiFi, koppelbaar met CO2 manager) die voldoen aan alle eisen die door Ruimte OK aan CO2 meters worden gesteld. Daarnaast zorgt de koppeling met de CO2 manager dat alle data uit de meters naar een centrale server worden verzonden en dat we deze data op een overzichtelijke manier presenteren. Dat biedt de mogelijkheid om snel en effectief te zien in welke lokalen de CO2 waarden te hoog liggen. Overzichtelijke grafieken maken analyse van de situatie makkelijk. Statusmeldingen per email verhogen de alertheid op onwenselijke situaties. Een perfecte tool om heel effectief de luchtkwaliteit van een groot aantal lokalen/ruimtes in de gaten te houden.

Voor het plaatsen van CO2 meters en het monitoren van de gegevens zijn subsidies beschikbaar. 

CO2 meters kunnen worden aangeschaft, maar ook abonnementsvormen zijn mogelijk. 


Meer weten over de CO2 manager en onze aanpak? Vul onderstaand formulier in en we nemen snel contact op.